ઠંડાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠંડાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શીતળતા; ઠંડાપણું.

  • 2

    ઠંડક આપે એવું પીણું.

  • 3

    લાક્ષણિક ધીમાશ; સુસ્તી.