ગુજરાતી

માં ઠેકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠેક1ઠેક2

ઠેક1

સ્ત્રીલિંગ

ગુજરાતી

માં ઠેકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠેક1ઠેક2

ઠેક2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મશ્કરી.