ગુજરાતી

માં ઠેકાણુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠેકાણું1ઠેકાણે2

ઠેકાણું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  રહેવાની જગા; મુકામ.

 • 2

  સ્થાન; સ્થળ.

 • 3

  (કાગળનું) સરનામું (જેમ કે, કાગળ પર ઠેકાણું કરવાનું-લખવાનું બાકી છે.).

 • 4

  કામધંધાની જગા (જેમ કે, ઠેકાણે કરવું, ઠેકાણે પાડવું જુઓ; સારે ઠેકાણે ગોઠવાઈ ગયો.).

 • 5

  અમુક નક્કી દશા કે સ્થિતિ; સ્થિરતા; નિશ્ચય (જેમ કે, એ માણસનું કશું ઠેકાણું નહિ; રસોઈનું ઠેકાણું નથી.).

 • 6

  લાક્ષણિક ઢબ; વ્યવસ્થા; ઢંગધડો.

મૂળ

हिं. ठिकाना; म. ठिकाण (-णा)

ગુજરાતી

માં ઠેકાણુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠેકાણું1ઠેકાણે2

ઠેકાણે2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  બદલે; જગાએ.