ઠેકાણે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણે આવવું

  • 1

    પાંશરું થવું; સીધું થવું.

  • 2

    સ્થાને આવવું; બરોબર થવું.