ઠેકાણે થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણે થવું

  • 1

    નિશ્ચિત જગાએ જવું.