ઠેકાણે બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણે બેસાડવું

  • 1

    યોગ્ય ઠેકાણે પરણાવવું.