ઠેકાણે રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેકાણે રહેવું

  • 1

    વિવેકમર્યાદામાં રહેવું. મિજાજમાં રહેવું.