ઠૂંગાપાણી કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠૂંગાપાણી કરવાં

  • 1

    ઠૂંગણ કરવું.