ઠૂંગાપાણી લેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠૂંગાપાણી લેવાં

  • 1

    ઠૂંગણ કરવું.