ગુજરાતી

માં ઠુંગોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠુંગો1ઠૂંગો2

ઠુંગો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઠૂંગણ; (અફીણ ખાધા ઉપર) કાચું કોરું ખાવાનું.

ગુજરાતી

માં ઠુંગોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠુંગો1ઠૂંગો2

ઠૂંગો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઠૂંગણ; (અફીણ ખાધા ઉપર) કાચુંકોરું ખાવાનું.