ઠૂંગો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠૂંગો

પુંલિંગ

  • 1

    ઠૂંગણ; (અફીણ ખાધા ઉપર) કાચુંકોરું ખાવાનું.

ઠુંગો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠુંગો

પુંલિંગ

  • 1

    ઠૂંગણ; (અફીણ ખાધા ઉપર) કાચું કોરું ખાવાનું.