ગુજરાતી

માં ઠઠ્ઠોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠઠ્ઠો1ઠઠ્ઠો2

ઠઠ્ઠો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઠકાર.

ગુજરાતી

માં ઠઠ્ઠોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠઠ્ઠો1ઠઠ્ઠો2

ઠઠ્ઠો2

પુંલિંગ

  • 1

    'ઠ' ઠકાર.

  • 2

    મશ્કરી; ઠેકડી.