ઠૂંઠામાં ઠેલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠૂંઠામાં ઠેલવું

  • 1

    ન લેખવવું; ન ગણકારવું.