ગુજરાતી

માં ઠઠોઠઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠઠોઠઠ1ઠેઠોઠેઠ2

ઠઠોઠઠ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    બરાબર ઠઠ વળીને; ઠેઠ સુધી.

ગુજરાતી

માં ઠઠોઠઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠઠોઠઠ1ઠેઠોઠેઠ2

ઠેઠોઠેઠ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઠેઠ; બરોબર-પૂરેપૂરું ઠેઠ સુધી.