ઠઠોઠઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠઠોઠઠ

અવ્યય

  • 1

    બરાબર ઠઠ વળીને; ઠેઠ સુધી.

ઠેઠોઠેઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેઠોઠેઠ

અવ્યય

  • 1

    ઠેઠ; બરોબર-પૂરેપૂરું ઠેઠ સુધી.