ઠેઠ પહોંચાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેઠ પહોંચાડવું

  • 1

    લઈ જવાની છેલ્લી હદે લઈ જવું.