ઠઠ બાઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠઠ બાઝવી

  • 1

    ભીડ થવી.