ઠંડા પહોરનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠંડા પહોરનું

  • 1

    નવરાશે હાંક્યે રખાતું હોય એવું; ગપ જેવું.