ઠંડિલ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠંડિલ જવું

  • 1

    ઝાડે ફરવા જવું.