ઠંડે પેટે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠંડે પેટે

  • 1

    નિરાંતે; જાતે કંઈ લાગણી કે સંકોચ અનુભવ્યા વગર.