ઠંડું રેડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠંડું રેડવું

  • 1

    શાંત પાડવું.

  • 2

    નાઉમેદ કરવું; ઉત્સાહ હોલવી નાખવો.