ગુજરાતી

માં ઠણઠણવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠણઠણવું1ઠણઠણવું2

ઠણઠણવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    ઠઠણવું; ઠણઠણ એવો અવાજ થવો.

ગુજરાતી

માં ઠણઠણવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠણઠણવું1ઠણઠણવું2

ઠણઠણવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    ઠઠણવું; ઠણઠણ એવો અવાજ થવો.