ઠમકો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠમકો કરવો

  • 1

    લટકો કરવો; શણગાર સજી ઠમકતી ચાલે ચાલવું.