ઠરડ નીકળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠરડ નીકળવી

  • 1

    કામ કરી કરીને થાકી જવું.