ઠરાવપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠરાવપત્ર

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    ઠરાવનો પત્ર કે ખતલખત.

  • 2

    કરારનામું.