ગુજરાતી

માં ઠસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠસાવવું1ઠેસાવવું2ઠંસાવવું3

ઠસાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઠસવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ઠસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠસાવવું1ઠેસાવવું2ઠંસાવવું3

ઠેસાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઠેસવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ઠસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઠસાવવું1ઠેસાવવું2ઠંસાવવું3

ઠંસાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઠાંસવું'નું પ્રેરક.