ઠેસ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠેસ ખાવી

  • 1

    ઠોકર લાગવી.

  • 2

    લાત ખાવી.

  • 3

    ઠપકો ખાવો.