ઠાકરડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠાકરડો

પુંલિંગ

  • 1

    નાનો ઠાકોર.

  • 2

    ધારાળા જેવી કોમનો માણસ; ઠાકોર.