ઠાઠાં બેસવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠાઠાં બેસવાં

  • 1

    પડતી દશા આવવી.

  • 2

    નાઉમેદ થવું.