ઠાઠાં રંગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠાઠાં રંગવાં

  • 1

    હાડકાં ભાગી જાય તેવો પુષ્કળ માર મારવો.