ઠાણ દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠાણ દેવું

  • 1

    ઘોડીને ઘોડો બતાવવો.