ઠામઠેકાણા વિનાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠામઠેકાણા વિનાનું

  • 1

    ઘરબાર વિનાનું; રખડતું.

  • 2

    પાયા વિનાનું.

  • 3

    અવ્યવસ્થિત; ગોટાળા ભરેલું.