ઠામ પાટલા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠામ પાટલા કરવા

  • 1

    ભોજનની તૈયારી કરવી.