ઠામ બેસાડવું (બૈરીને) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠામ બેસાડવું (બૈરીને)

  • 1

    નાતરું કરાવવું.