ઠામ શોધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠામ શોધવું

  • 1

    નાતરે બેસવાનું સ્થાન શોધવું.