ઠાંસો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠાંસો ખાવો

  • 1

    ઉધરસ આવવી.

  • 2

    ઠૂંસો-મુક્કો મળવો.