ઠીકરાં ફોડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠીકરાં ફોડવાં

  • 1

    નોકરી છોડી દેવી.