ઠીક થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠીક થવું

  • 1

    ઠીક કરાવું.