ઠોક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોક

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    પ્રહાર; ગડદો.

  • 2

    ઠપકો.

  • 3

    ટોણો.

મૂળ

'ઠોકવું' ઉપરથી