ઠોકર મારીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોકર મારીને

  • 1

    અડચણ છતાં.

  • 2

    થોડી મહેનતે, પણ અચૂક.