ઠોરી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોરી લેવું

  • 1

    ખૂંચવી લેવું.

  • 2

    જીતી લેવું.