ઠોંસો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઠોંસો ખાવો

  • 1

    ગડદો ખાવો.

  • 2

    નુકસાન ખમવું.