ડંકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડંકો મારવો

  • 1

    જયજયકાર કરવો; નામના મેળવવી.

  • 2

    લોકોમાં જાહેર કરવું.