ડખો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડખો ઘાલવો

  • 1

    વાંધો-ઝઘડો નાખવો; ડખો કરવો.