ડખો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડખો મૂકવો

  • 1

    ડખો છોડવો; ડખો ન કરવો-દૂર કરવો.