ડંખ રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડંખ રહેવો

  • 1

    ડંખ કે વેરની અસર રહેવી.