ગુજરાતી

માં ડુંગોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડુંગો1ડૂંગો2

ડુંગો1

પુંલિંગ

 • 1

  ડૂંગો; ચોર; દૂંગો.

 • 2

  માટીનો હુક્કો.

  જુઓ ડૂઘો

ગુજરાતી

માં ડુંગોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડુંગો1ડૂંગો2

ડૂંગો2

પુંલિંગ

 • 1

  ડૂંગો; ચોર; દૂંગો.

 • 2

  માટીનો હુક્કો.

  જુઓ ડૂઘો