ડુંગો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડુંગો

પુંલિંગ

 • 1

  ડૂંગો; ચોર; દૂંગો.

 • 2

  માટીનો હુક્કો.

  જુઓ ડૂઘો

ડૂંગો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂંગો

પુંલિંગ

 • 1

  ડૂંગો; ચોર; દૂંગો.

 • 2

  માટીનો હુક્કો.

  જુઓ ડૂઘો