ડચકું ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડચકું ખાવું

  • 1

    પાણીમાં ગૂંગળાતાં ડચક અવાજ કરતો શ્વાસ લેવો; ડૂબકાં ખાવાં.