ડચૂરો ભરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડચૂરો ભરાવો

  • 1

    ગળા કે છાતીમાં કાંઇ ભરાવાથી રૂંધામણ થવી.