ડૂચા ઊડી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂચા ઊડી જવા

  • 1

    કકડે કકડા થઇ નાશ પામવું; ભાંગીને ભૂકો થઇ જવું.