ડૂચો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂચો મારવો

  • 1

    ડૂચાથી કાણું કે મોં બંધ કરવું.