ડૂંડાં વધવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂંડાં વધવાં

  • 1

    હજામત વધવી.